Miljöarbete

Kersö liksom Menhammar ska ligga i framkant för hur gårdar ska drivas. Miljöarbetet är lika prioriterat på Kersö idag som när det startade på granngården Menhammar i mitten av 90-talet. Vi strävar efter att bli så självförsörjande som det går på energi, foder etc…..

I dag har Kersö 440 m2 solceller installerad på taken på de större byggnaderna vilket innebär att vi delvis är självförsörjande på el, vissa dagar t o m helt självförsörjande.

I det egna reningsverket renas spillvattnet ytterligare en gång, helt utan kemikalier.

Grundvattenvärmpump.

Stallgödsel används för uppvärmning av anläggningarna och boningshus.

Betande får håller parken öppen.

Jordbruk – Ulf återkommer

Skogsbruk – Ulf återkommer

Viltvård – Markus kommer in med kort ambitionstext