Dataskyddspolicy

Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är skyddade och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Kersö Equestrian lyder under Evajo AB, org nr 556399-8516 som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges.
Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Exempelvis har du rätt att få ett registerutdrag med dina personuppgifter och få felaktiga uppgifter rättade. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Om du har frågor hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att vända dig till Kersö Equestrian. Du kan antingen mejla info@kersoequestrian.com
eller skriva ett brev till
Kersö Equestrian
178 90 EKERÖ

Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).