Byggnadsvård

Kersö Gård har anor från sent 1200-tal. I mitten av 1700-talet brann huvudbyggnaden på gården och fick byggas upp igen, men delar av murverket i källarvåningen tros vara från medeltiden. Gården är sedan 1999 ett statligt byggnadsminne.

Genom åren har den ägts av både kyrkan, adeln och kronan. 1852 friköptes gården från kronan av ryttmästare Sylvander. 1904 förvärvades Kersö Gård av familjen Kjellberg som ägde den fram till 2006 då Menhammar förvärvade gården med tillhörande markegendom. En omfattande renovering inleddes av de historiska byggnaderna, både invändigt och utvändigt, helt enligt K-märkningens antikvariatiska krav.

Vi förvaltar och förädlar Kersö Gård och dess byggnader och arbetar målmedvetet för att göra det på ett hållbart sätt i verksamhetens alla delar. För all om- och tillbyggnad har vi ett nära samarbete med mångåriga leverantörer med ett genuint intresse för anläggningens byggnader och kulturhistoria. Och det är lätt att bli ödmjuk inför det faktum att vi arbetar med riktigt gamla byggnader, några är ju runt 800 år gamla. Varje gammal byggnadsdetalj som dyker upp, oavsett det är en spik, bult, beslag eller ett gångjärn, har troligen tillverkats i Smedjan som fortfarande finns kvar. Alla gamla gårdstillbehör, redskap och byggnadsdetaljer har samlats ihop i gårdens gamla Magasinsbyggnad.