Om Kersö Gård

Vi bedriver ett antal olika verksamheter på Kersö Gård, alla med samma övergripande vision och målsättningar. Hållbarhet är ett prioriterat område och våra ambitioner är både synliga och påtagliga. Vi arbetar också målmedvetet med att underlätta och förenkla det dagliga arbetet på gården utan att ge avkall på djurhälsan. Våra hästars välmående och därmed också förväntade prestationer står i fokus för en verksamhet som till stor del handlar om tävling.

Utöver dressyr-, trav- och avelshästarna på gården har vi betesfår för parkområdet. En annan stor del av gårdens verksamhet är vårt skogs-, vilt- och vattenbruk.